Chicken Nanban Donburi

Niku Udon

Chicken Katsu Don

Gyoza Donburi

Curry rice

Korokke Bento

GYU DON

Tonkatsu Donburi